>Inventory
 

— טיסת שכר

רפי אייר סולוטיונס בעירבון מוגבל (Rafi Air Solutions LLC) היא מתווך פרטי מוביל של טיסות שכר ועוסקת בארגון טיסות שכר פרטיות ללקוחותיה. אנו עובדים בשבילך, משמעות הדבר שלקוחותינו רואים את מחיר הריאלי של טיסת הפנים ואת עמלת המתווך בתור נפרד. החברה מעניקה לנוסעיה צי המשרת את טיסות השכר מהטובים בענף, רפי אייר סולוטיונס בעירבון מוגבל (Rafi Air Solutions LLC) מעניקה גישה עולמית, גמישות מרבית של הנסיעה, שירותים אישיים כולל עוזר אישי. בטיחות היא עדיפותנו הראשונה. רק החברות הטובות ביותר, אשר עונות על דרישות הבטיחות המחמירות, נבחרו לשתף איתנו פעולה. ספקינו אף עוברים את הדרישות של FAA, ואף יש להם טייסים, שעברו תוכניות הכשרה על מתקני הכשרת התעופה הטובים בעולם וברשותם אלפי שעות ניסיון בטיסה. במשך השנים הם הוכיחו, כי הם מפעילים בטיחותיים, מקצועיים ומהימנים. כשברשותו גישה למאות שדות תעופה, מטוס פרטי יכול לקחת אותך ממקום קרוב יותר ויותר מהר מכל חברת תעופה מסחרית אחרת וכל זה בזמן קצר יותר. כל חברות התעופה שבהן נעשה שימוש על ידי רפי אייר סולוטיונס בעירבון מוגבל (Rafi Air Solutions LLC) הם בעלות רישיון על פי תקנות FAA Part 135. התקנות קובעות הוראות בטיחות, שימור, תנאים מינימאליים ותקני עבודה לתעשיית טיסות השכר.

שאלה בנוגע לטיסת שכר
על מנת לקבוע טיסת שכר, נבקש למלא את הטופס שלהלן.